PARAFIA WOJSKOWA ŚW. JANA BOŻEGO
Aktualności
objęcie stanowiska dowódcy 3 batalionu zmechanizowanego
02.02.2017
...

24 październik – W tym dniu w Garnizonie Zamość odbyła się szczególna uroczystość, o godzinie 14.00 na placu apelowym
3. Zamojskiego batalionu zmechanizowanego odbył się uroczysty apel z okazji objęcia stanowiska dowódcy 3 batalionu zmechanizowanego

W uroczystości udział wzięli: Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej gen. bryg. Stanisław CZOSNEK oraz licznie zgromadzeni goście. Uroczystość uświetnili również przedstawiciele władz samorządowych, jednostek i instytucji wojskowych, układu pozamilitarnego oraz organizacji kombatanckich.

Po części wstępnej ceremoniału wojskowego,  złożeniu meldunku oraz odczytaniu rozkazu personalnego Dowódca
1 WBPanc gen. bryg. Stanisław CZOSNEK pogratulował i wręczył mjr Leszkowi WINOGRODZKIEMU akt mianowania na wyższy stopień oficerski – podpułkownika. Następnie po wszystkich wystąpieniach i gratulacjach została odegrana pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego przez Orkiestrę Wojskową w Lublinie po której odbyła się defilada pododdziałów biorących udział w uroczystym apelu.

...


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych